โรงแรมที่พักในกรุงเทพฯ ไดมอนด์เฮ้า ถ.ข้าวสาร บางลำภู กรุงเทพฯ ห้องพักสะอาด สวย ราคาประหยัด
thaไทย  engEnglish
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เดิมนั้นเป็นพิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 4 ซึ่งจัดเก็บรักษาศิลปะโบราณวัตถุและเครื่องราชบรรณาการ
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ใช้ศาลาสหทัยสมาคมหรือหอคองคอเดียในพระบรมมหาราชวังจัดตั้ง "พิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชน" ขึ้นจากนั้นพิพิธภัณฑ์ได้ย้ายมายังพระที่นั่ง 3 องค์
ในพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ในสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานพระที่นั่งและ
หมู่พระวิมานทั้งหมดในวังหน้าให้เป็น "พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร"
ลักษณะพื้นที่การจัดแสดงแบ่งเป็น 3 หมวดคือ

ประวัติศาสตร์ชาติไทย เริ่มตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์จัดแสดง ณ พระที่นั่งศิวโมกข์พิมาน
ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ยุค
โดยสมัยก่อนประวัติศาสตรแสดงในพระที่นั่งศิวโมกข์พิมานด้านหลัง ส่วนสมัยประวัติศาสตร์จัดแสดง
ประติมากรรมสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ที่อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์และประติมากรรม
สมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 นั้นจัดแสดงในอาคารมหาสุรสิงหนาถ

ประณีตศิลปละชาติพันธุพิทยา จัดแสดงเครื่องดนตรี เครื่องถม เครื่องถ้วย เครื่องทอง เครื่องมุก เครื่องไม้จำหลัก
เครื่องสูง ผ้าโบราณ หัวโขน หุ่นกระบอก ฯลฯ ในอาคารหมู่พระวิมาน

อาคารโรงราชรถ จัดแสดงราชรถใช้ในการพระบรมศพเช่น พระมหาพิชัยราชรถ เวชยันตรราชรถ ราชรถน้อย และเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นอกจากศิลปะโบราณวัตถุแล้ว พระตำหนักและพระที่นั่งบางองค์นายในพิพิธภัณฑ์ เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์พระที่นั่งมังคลาภิเษก พระตำหนักแดง ศาลาลงสรง ฯลฯ ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีความลงตัวอันโดดเด่นและงดงามอย่าง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
เนื่องจากการค้าขายกับประเทศทางตะวันตกมีมากขึ้นเงินพดด้วงที่ใช้มีปริมาณไม่พอ รัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าฯให้ซื้อเครื่องจักรทำเหรียญเงินมาติดตั้งที่โรงกษาปณ์สิทธิการในพระบรมมหาราชวังซึ่งต่อมาได้เลิกไป
เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใหม่แทนของเดิม เมื่อทำการผลิตจนเครื่องจักรเสื่อมสภาพ
จึงย้ายไปตั้งที่ถนนปฏิพัทธิ์อาคารโรงกษาปณ์จึงว่างลง กรมศิลปากรได้ขอใช้อาคารนี้จากกรมธนารักษ์ทำการ
ปรับปรุงเป็นหอศิลปะแห่งชาติในปี 2517

อาคาร เป็นสถาปัตยกรรมแบบประยุกต์ผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกศิลปะไทย ถือเป็น
“สถาปัตยกรรมตัวอย่างในสมัยรัชกาลที่ 5”

นิทรรศการถาวร ผลงานที่จัดแสดงเป็นการรวบรวมงานศิลปะสมัยใหม่ของศิลปินไทยทีมีชื่อเสียงทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน อาทิ เช่น ภาพฝีพระหัตถ์รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน
ภาพพระบฏ จิตรกรรมไทยประเพณี งานศิลปะร่วมสมัยตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน

นิทรรศการชั่วคราว มีทั้ง ศิลปินไทยและจากต่างประเทศโดยมีการจัดแสดงหมุนเวียนสลับกับนิทรรศการ
ประจำปีล้วนแต่เป็นผลงานที่ผ่านมาตรฐานการคัดเลือก ซึ่งมีทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และศิลปะการจัดวาง

ภายในมีห้องสมุด ร้านจำหน่ายหนังสือ โปสการ์ดและของที่ระลึก ส่วนผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยาย อบรม
สัมมนา และต้องการทราบปฏิทินงานแสดง สามารถจะสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษาของพิพิธภัณฑ์

DIAMOND HOUSE
4 ถนนสามเสน บางลำพู พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: (662) 629 - 4008 (6 คู่สาย) | โทรสาร: (662) 629 - 4009
HTTP://www.thaidiamondhouse.com | E-mail: info@thaidiamondhouse.com