FAIL (the browser should render some flash content, not this).
ถนนพระอาทิตย์
ชุมชนสำคัญที่เติบโตพร้อมกับการสร้างพระนคร เป็นศูนย์กลางการปกครองและศิลปวัฒนธรรม
ตัวถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา มีวังเจ้านาย บ้านเรือนข้าราชบริพาร และราษฎรเรียงรายที่สองฝั่งถนน ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนถนนพระอาทิตย์ผูกพันอย่างต่อเนื่องกับประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ มาจนถึงปัจจุบัน
การสร้างตำหนักแบบเป็นตึกเริ่มในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยรับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากจีนและยุโรป
ตำหนักบางแห่งถูกเปลี่ยนเป็นสำนักงานและอาคารที่ทันสมัย ซึ่งรวมถึงวิถีชีวิตชุมชนที่เปลี่ยนแปลง
จากเดิมอย่างสิ้นเชิงเช่น
ป้อมพระสุเมร
สร้างสมัยรัชกาลที่ 1 ตามกำแพงพระนครชั้นนอก รายล้อมแนวคลองรอบกรุงไปจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
สมัยแรกสร้างมี 14 ป้อมคือ จักรเพชร ผีเสื้อ พระจันทร์พระอาทิตย์ พระสุเมรุ มหากาฬ มหาชัย
มหาปราบ มหายักษ์มหาฤกษ์ยุคนธร อิสินธร เสือทยาน และหมู่ทะลวง ภายหลังป้อมต่างๆทรุดโทรมลง
จึงรื้อทิ้งเกือบหมด คงเหลือเพียงป้อมพระสุเมรุและป้อมมหากาฬ
 
 
บ้านเจ้าพระยา
เดิมเป็นวังกรมหมื่นสถิตย์ดำรงสวัสดิ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมารัฐบาลในสมัย รัชกาลที่ 5 ได้ซื้อที่ดินแล้วสร้างที่ทำการกรมตำรวจ เมื่อพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบเข้ารับราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจพระนครบาล ได้ทำเรื่องขอพระราชทานบ้านและที่ดินจากรัชกาลที่ 6 ดังนั้น บริเวณนี้จึงได้เรียกกันว่า "วังพระวรวงศ์เธอ พระองค ์Prince Khamrob's Palace."
บ้านพระอาทิตย์
หรือ เกอเธ่ (สถาบันวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน) ในอดีตเคยเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ของผู้ที่สนใจศิลปะ วรรณกรรม ภาพยนตร์และการแสดง แต่เดิมนั้นเป็นบ้านนของเจ้าพระยาวรพงษ์พัฒน์
(ม.ร.ว.เย็น อิสรเสนา) ผู้ซึ่งเป็นข้าราชการสำคัญ คนหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5-7 ปัจจุบัน อาคารใช้เป็นสำนักงานของบริษัทเอกชน
 
ถนนพระอาทิตย์

ที่ตั้ง ถ.พระอาทิตย์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ความสำคัญ: เป็นถนนที่มีความสำคัญเกี่ยวเนื่อง กับประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นแหล่งชุมชน ร้านอาหาร ค็อฟฟี่ช็อป และอยู่ใกล้กับพื้นที่จัดงานสำคัญ

รถประจำทาง: 3 6 9 15 19 30 32 33 39 53 64 65 68 82
รถปรับอากาศ: 3 32 68 506

ท่าเรือ: เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าพระอาทิตย์

กิจกรรม-เทศกาล: เทศกาลสงกรานต์
(13 เม.ย.)
และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ตลอดปี

ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน: ป้อมพระสุเมรุ: 2492 , บ้านพระอาทิตย์: 2532

ที่จอดรถ: บริเวณด้านหลังป้อมพระสุเมรุ ริมถ.พระอาทิตย์ บริเวณวัดชนะสงคราม ที่จอดรถค่อนข้างจำกัด

สถานที่ใกล้เคียง: ถ.ข้าวสาร พิพิธภัณฑ์ หอศิลป ย่านบางลำพู โรงละครแห่งชาติ วิทยาลัยนาฏศิลป วัดสังเวช
วัดชนะสงคราม

ต้นลำพู
ในบริเวณนี้แต่เดิมมีต้นลำพูขึ้นหนาแน่น จึงเรียกว่า "บางลำพู" ปัจจุบันคงเหลือต้นลำพูเพียง 2 ต้น
ี่หลังป้อมพระสุเมรุเท่านั้น


DIAMOND HOUSE
4 ถนนสามเสน บางลำพู พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: (662) 629 - 4008 (6 คู่สาย) | โทรสาร: (662) 629 - 4009
HTTP://www.thaidiamondhouse.com | E-mail: info@thaidiamondhouse.com