FAIL (the browser should render some flash content, not this).

พระบรมมหาราชวัง เมื่อรัชกาลที่ 1 ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในปี 2325

ทรงให้ย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนครจากนั้นทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระบรมมหาราชวังเป็น

ศูนย์กลางสำหรับพระนครใหม่ ภายในพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยหมู่พระมหามนเฑียรพระมหาปราสาท

พระที่นั่งหอและอาคารอื่นๆซึ่งมีการรื้อถอน ซ่อมแซม และต่อเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือสร้างใหม่บ้างตามความจำเป็นและเหมาะสมในแต่ละรัชสมัย

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยใช้เป็นสถานที่รับรองพระราชอาคันตุกะมีความสวยงามด้วยการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรป โดยองค์พระที่นั่งเป็นแบบยุโรป หลังคาเป็นยอดปราสาท

front balcony

Phimanchaisri gate
royal thai style roof

พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เป็นพระที่นั่งประธานของหมู่พระมหามณเฑียรโดยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต้น จะทรงประทับ ณ พระที่นั่งองค์นี้เป็นส่วนใหญ่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นปราสาทจตุมุข สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ภายในมีพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกและพระแท่นราชบรรจถรณ์ พระแท่นบรรทมของรัชกาลที่ 1 ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ละเหรียญกษาปณ์ จัดตั้งขึ้นโดยกรมธนารักษาจัดแสดงเป็นห้องต่างๆอาทิ ห้องที่ 1-3 เครื่องราชอิสริยยศ ห้องที่ 6 เครื่องทรงพระแก้วมรกต ห้องที่ 7 เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ห้องที่ 12 เงินตราโบราณ เป็นต้น นักท่องเที่ยวจำนวนมากมายต่างพากันแวะเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของพระบรมมหาราชวังแห่งนี้

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยใช้เป็นสถานที่รับรองพระราชอาคันตุกะมีความสวยงามด้วยการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรป โดยองค์ระที่นั่งเป็นแบบยุโรป หลังคาเป็นยอดปราสาทแบบไทย

ถึงแม้ว่าบริเวณนี้จะเป็นที่พื้นที่โล่งกว้าง แต่ถ้าหากต้องการจะมอง ยอดของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแล้ว คุณจะต้องแหงนคอมอง เลยทีเดียว เพราะถึงแม้ว่าตัวอาคารเหล่านี้จะมีความสูง
เพียงแค่ 3 ชั้น แต่ก็เทียบเท่ากับความสูงของอาคารทั่วไปถึง 6 ชั้นก็ว่าได้
ฝั่งตรงข้ามของพระที่นั่งราชฤดีก็คือ หอพระสุราลัยพิมาน ที่นี่เคยใช้เป็น สถานที่รับรองของพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์

ทหารรักษาการ
ทหารรักษาการที่ยืนประจำอยู่บริเวณหน้าพระบรมมหาราชวังนั้น ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาก เพราะพวกเขาปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน ท่าทางเคร่งขรึม และยืนนิ่งตลอดเวลา แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้ควรค่าแก่การปกป้องรักษาเอาไว้สืบไป และถึงแม้ทหารรักษาการจะต้องยืนนิ่งเป็นเวลานาน แต่พวกเขาก็มีความยินดีและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ที่ตั้ง
ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ (662) 222-8181: 3801 3890 222-2208 623-5500: 3100

รถประจำทาง: 1 3 6 9 15 19 25 30 32 33 39 43 44 47 53 59 60 64 65 70 80 82 91 123 201 203
รถปรับอากาศ: 1 8 25 38 39 44 506 507 512

ท่าเรือ: เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่าช้าง

เวลาทำการ: ทุกวัน 08.30-15.30 น.

ค่าธรรมเนียม-ค่าเข้าชม: ชาวต่างชาติ 200 บาท

มัคคุเทศน์ 10.00 น. และ 14.00 น.

เครื่องบรรยายภาษาต่างประเทศ: จีนกลาง ญี่ปุ่น ไทย ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน รัสเซีย อังกฤษ

ค่าธรรมเนียม: 100 บาท/2 ชั่วโมง

หนังสือเดินทาง/บัตรเครดิต โทรศัพท์: (662) 222-2208

ที่อยู่ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ ด้านขวามือก่อนเข้าวัดพระแก้ว โทรศัพท์ (662) 224-3328 226-0255 แฟ็กซ์ (662) 225-9158

เวลาทำการ: ทุกวัน 09.00-16.00 น.DIAMOND HOUSE
4 ถนนสามเสน บางลำพู พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: (662) 629 - 4008 (6 คู่สาย) | โทรสาร: (662) 629 - 4009
HTTP://www.thaidiamondhouse.com | E-mail: info@thaidiamondhouse.com